CÔNG TY TNHH Biel Crystal

CÔNG TY TNHH Biel Crystal được thành lập vào năm 1986, là doanh nghiệp có vốn đầu tư tư nhân Hồng Kông. Trước đây là Công ty TNHH Quang Học Phú Sỹ và Công ty TNHH Quang Học Biel. Đến năm 2010, để nâng cao quản lý và hiệu quả sản xuất, chính thức sát nhập thành Công ty TNHH Quang Học Biel. Đến nay diện tích nhà xưởng ở Khu công nghiệp là 850.000 m2. Kết hợp giữa công nghệ và sản lượng, hiện công ty Biel Crystal trở thành nhà máy sản xuất mặt kính lớn nhất toàn cầu, chiếm trên 60% toàn thị trường thế giới, hai nhà máy lớn ở Thâm Quyến và Huệ Châu tổng sản lượng sản xuất của năm đạt 30 tỉ (Nhân dân tệ).

Thông tin chi tiết:
Tên Công ty: Công ty TNHH Beil Crystal
Thành lập: 1986
Tên giao dịch tiếng anh: Biel crystal manufactory Ltd.
Pham vi kinh doanh: Nhà máy thiết kế, chế tạo
Website của công ty: http://www.bielcrystal.com/
Trụ sở công ty: Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc