Cập nhật tiến độ thi công tháng 05/2019 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Tháng 5/2019, Công ty INVESTCORP Myanmar tiếp tục triển khai thi công hạng mục sơn bả và hoàn thiện khu vực nhà phụ trợ. Các công tác hoàn thiện khác cũng được triển khai song song.

Hạng mục móng máy phát sinh bên trong nhà xưởng đã được hoàn thiện và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Hiện tại, INVESTCORP Myanmar đang tiến hành công tác vệ sinh và bơm keo khe co giãn.

Tại khu vực nhà xưởng chính, INVESTCORP Myanmar đang triển khai công tác sơn bả và hoàn thành đến 90% khối lượng công việc. Công tác hoàn thiện nhà vệ sinh đang tiếp tục được tiến hành và dự kiến được hoàn thành ngày 15/6/2019. Bên cạnh đó, một số công tác hoàn thiện khác cũng đang được triển khai.