Cập nhật tiến độ thi công tháng 1/2019 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Cuối tháng 1/2019, tại dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti, Công ty INVESTCORP Myanmar đang tiếp tục triển khai phần xây tường một số nhà phụ trợ và hoàn thiện bề mặt bê tông mương cáp. Công tác sơn bả đã bắt đầu được triển khai.

Về hạng mục móng máy phát sinh bên trong nhà xưởng, hiện tại, INVESTCORP Myanmar đã đổ 70% khối lượng bê tông và đang tiếp tục thi công cốt thép, ván khuôn hạng mục đế móng và vách. Công tác đào, đắp các hố móng còn lại cũng đang được triển khai song song và dự kiến sẽ được kết thúc đầu tháng 2/2019.

Tại khu vực nhà xưởng chính, các hạng mục liên quan như đổ bể tông nền xung quanh hệ móng máy đang được hoàn thành theo từng khu vực. Công tác sơn bả, công tác hoàn thiện các khu vệ sinh cũng đang được tiến hành và hoàn thành 98% khối lượng xây trát. Một số công tác hoàn thiện khác sẽ được triển khai trong thời gian tới.