Cập nhật tiến độ thi công tháng 1/2019 – Dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2

Cuối tháng 1/2019, tại dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2, các công tác tạm như văn phòng, nhà kho, đường, cổng… đã được Công ty INVESTCORP triển khai xong. Công tác khoan khảo sát và ép cọc thí nghiệm cũng đã được hoàn thành để chuyển sang ép cọc đại trà. Hiện tại, toàn bộ công tác ép cọc đại trà đã được triển khai xong.

Dự kiến, các hạng mục chính như đào móng nhà xưởng, cốt thép bê tông đài móng và cốt dầm giằng sẽ được triển khai trong tháng 2/2019.