Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2018 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Hiện tại, tại dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti, Công ty INVESTCORP Myanmar đang triển khai thi công kết cấu nền một số nhà phụ trợ, hoàn thiện hệ thống rãnh cáp bên trong và bắt đầu triển khai công tác xây tường.

Về hạng mục móng máy phát sinh bên trong nhà xưởng, INVESTCORP Myanmar đã đổ được 40% khối lượng bê tông và đang tiếp tục thi công cốt thép, coppha đế móng và vách. Công tác đào móng máy còn lại đang được tiếp tục triển khai. Dự kiến, công tác đào móng máy sẽ được kết thúc trong tháng 01/2019.

Tại khu vực nhà xưởng chính, các hạng mục liên quan như đổ bể tông nền xung quanh hệ móng máy đang được tiến hành hoàn thành theo từng khu vực. Công tác xây trát đã được hoàn thành 80% khối lượng và đang tiếp tục triển khai nốt phần còn lại.