Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2018 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Trong tháng 12/2018, Công ty INVESTCORP Myanmar đã tiến hành đổ xong bê tông toàn bộ phần đường nhà máy, hoàn thiện và bàn giao các nhà văn phòng, nhà bảo vệ và phòng bơm cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng. Các hạng mục cổng chính và cổng phụ, hàng rào nhà máy và nhà để xe cũng đã được hoàn thành.

Hiện tại, INVESTCORP Myanmar đang tiếp tục triển khai các công việc phát sinh tại phòng điều khiển, phòng điện và trồng cỏ ngoài nhà. Dự kiến, phòng điều khiển và phòng điện sẽ được hoàn thiện trong tháng 1/2019. Một số công tác thi công khác như di dời trạm LPG, lắp dựng logo… cũng đang được triển khai thi công.