Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

Trong tháng 12/2018, Công ty INVESTCORP đã thi công xong toàn bộ phần kết cấu bê tông cốt thép và xây trát tại nhà văn phòng của dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP. Hiện tại, INVESTCORP đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các công việc như ốp lát, sơn bả, trần vách thạch cao, cửa đi và cửa sổ. Dự kiến ngày 25/01/2019 sẽ bàn giao xong toàn bộ nhà văn phòng cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng.

Tại khu vực nhà xưởng, toàn bộ phần kết cấu bê tông, cốt thép của nhà xưởng chính đã được hoàn thành. Các công tác xây trát, lắp dựng kết cấu thép và sơn bả đang được triển khai. Hạng mục nhà xưởng chính cũng sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào ngày 31/01/2019.

Tại khu vực nhà phụ trợ, 50% khối lượng công việc kết cấu đã được triển khai xong. Theo dự kiến, hạng mục kết cấu bê tông cốt thép sẽ được hoàn thành ngày 10/01/2019 và toàn bộ hạng mục nhà phụ trợ sẽ được hoàn thành ngày 31/01/2019.

Các hạng mục ngoài nhà như hàng rào đã thi công được 70% khối lượng công việc. Phần đá cấp phối cho nền đường đã thi công được 90%. Dự kiến hệ thống đường và hệ thống thoát nước mưa sẽ được hoàn thành ngày 15/02/2019.