Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Đến cuối tháng 12/2018, sau 15 tháng triển khai, toàn bộ công tác xây dựng tại dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng đã được Công ty INVESTCORP triển khai xong. Các hạng mục thuộc Block 1 của dự án bao gồm Nhà xưởng số 1&2, Nhà văn phòng số 1 và Nhà ăn đã được Chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Các hạng mục thuộc Block 2 của dự án bao gồm Nhà xưởng số 3&4 và Nhà văn phòng số 2 cùng các hạng mục phụ trợ khác cũng đã được triển khai và hoàn thành.

Các hạng mục ngoài nhà như hệ thống hàng rào, mương thoát nước và đường bê tông đã được hoàn thiện. Hiện tại, INVESTCORP đang chuẩn bị triển khai công tác thảm asphalt đường nhựa và dự kiến sẽ xong trước 06/01/2019. Toàn bộ kho bãi tạm đã được tháo dỡ và di chuyển để hoàn trả mặt bằng cho Chủ đầu tư.

Các công tác nghiệm thu và hoàn thiện đang được INVESTCORP triển khai trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.