Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2019 – Dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định

Cuối tháng 2/2019, tại khu vực xưởng dệt của dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định, Công ty INVESTCORP đã thi công xong hạng mục bê tông đài móng, lấp đất hố móng và đang tiến hành thi công giằng móng. Dự kiến trong tháng 3/2019, công tác bê tông giằng sẽ được hoàn thành để chuyển sang tiến hành thi công hạng mục nền nhà xưởng, xây tường bao và lắp dựng kết cấu thép.

Tại khu vực xưởng nhuộm, toàn bộ công tác ép cọc đã được thi công xong. Hiện tại, phần đài móng đang được INVESTCORP thi công. Trong tháng 3/2019, dự kiến sau khi hoàn thành công tác bê tông đài móng và giằng móng, INVESTCORP sẽ tiến hành thi công nền nhà xưởng và lắp dựng kết cấu thép.

Tại khu vực nhà văn phòng, công tác chuẩn bị cho thi công ép cọc đang được INVESTCORP triển khai. Các công tác ép cọc, bê tông đài móng, bê tông giằng móng và thi công cột tầng 1 sẽ được triển khai và hoàn thành trong tháng 3/2019.