Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2019 – Dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti

Trong tháng 2/2019, tại dự án Nhà máy JFE Meranti của Công ty TNHH Meranti, Công ty INVESTCORP Myanmar đã tiếp tục triển khai phần xây, trát tường của một số nhà phụ trợ.

Về hạng mục móng máy phát sinh bên trong nhà xưởng, hiện tại, INVESTCORP Myanmar đã đổ xong 90% khối lượng bê tông và đang tiếp tục thi công cốt thép, ván khuôn hạng mục đế và vách móng. Dự kiến, toàn bộ phần móng máy sẽ được hoàn thành trong tháng 03/2019.

Tại khu vực nhà xưởng chính, công tác đổ bê tông nền đã được hoàn thành 70% khối lượng công việc và đang được tiếp tục thi công phần còn lại. Các công tác hoàn thiện khác sẽ được triển khai trong thời gian tới.