Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2019 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Trong tháng 2/2019, toàn bộ các hạng mục của dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar đã được Công ty INVESTCORP Myanmar bàn giao cho Chủ đầu tư. Hiện tại, Chủ đầu tư đang triển khai công tác lắp đặt thiết bị để đưa vào sản xuất.

Bên cạnh đó, INVESTCORP Myanmar đang tiến hành hoàn thiện một số hạng mục phát sinh như xây móng xe goòng, sửa phòng điều khiển. Dự kiến, các hạng mục này cũng sẽ được hoàn thành trong tháng 3/2019.