Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2019 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

Đến cuối tháng 2/2019, sau gần 7 tháng thi công tại dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP, Công ty INVESTCORP đã hoàn thành đến 95% khối lượng các hạng mục công việc trong nhà. Hiện tại, các công việc hoàn thiện cuối đang được triển khai.

Các hạng mục ngoài nhà như đường bê tông, hệ thống thoát nước, hàng rào, cổng và cây xanh… sẽ được INVESTCORP hoàn thành trước ngày 15/3/2019.

Toàn bộ dự án sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng ngày 20/3/2019.