Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2019 – Dự án Nhà văn phòng và Nhà kho Công ty Tamada

Trong tháng 2/2019, tại khu vực nhà văn phòng, Công ty INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành công tác ép cọc và thi công đài cọc. Công tác dầm móng và giằng móng đang bắt đầu được triển khai. Theo dự kiến, công tác lắp dựng kết cấu thép sẽ được triển khai và hoàn thành trong tháng 3/2019.

Tại khu vực nhà kho, công tác ép cọc và thi công đài cọc cũng đã được hoàn thành. Công tác lắp dựng kết cấu thép sẽ được triển khai sau khi hoàn thành thi công hạng mục nền.

Các hạng mục phụ trợ như nhà bảo vệ và phòng bơm sẽ được triển khai sau khi hoàn thành thi công bể nước.

Về các hạng mục ngoài nhà, INVESTCORP Myanmar đang triển khai thi công hệ thống mương thoát nước và hàng rào bảo vệ. Hệ thống đường nội bộ sẽ được thi công sau khi hoàn thành hạng mục nền nhà văn phòng và nhà kho.