Cập nhật tiến độ thi công tháng 3/2019 – Dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Trong tháng 03/2019, tại khu vực nhà xưởng của Dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Công ty INVESTCORP đã hoàn thành hạng mục trát tường và thi công hệ vách tôn ngoài nhà từ tầng 1 tới tầng mái, hoàn thành công tác trát tường trong nhà tại tầng 2 của khu vực nhà xưởng, hoàn thiện sơn bả tường trong nhà và nền epoxy phòng điện.

Bên cạnh đó, các công việc hoàn thiện khác đang được triển khai như thi công hạng mục sơn tường ngoài nhà đã hoàn thành 80% khối lượng công việc, thi công hệ vách tôn ngoài nhà và lắp cửa thép cho công trình từ tầng 1 tới tầng mái đạt 60%, công tác sơn epoxy nền nhà xưởng tầng 1 cũng đạt 90% khối lượng. Các hạng mục phụ trợ như hệ thống thoát nước và đường bê tông đang bắt đầu được triển khai.

Dự kiến trong tháng 04/2019, INVESTCORP sẽ hoàn thành toàn bộ công trình và bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.