Cập nhật tiến độ thi công tháng 3/2019 – Dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định

Trong tháng 3/2019, tại khu vực xưởng dệt, Công ty INVESTCORP đã thi công xong toàn bộ công tác bê tông giằng và hiện tại đang tiến hành triển khai lấp đất nền, xây tường bao xung quanh nhà xưởng. Dự kiến trong tháng 4/2019, công tác trát tường bao sẽ được hoàn thành. Công tác lắp dựng kết cấu thép và thi công bê tông nền nhà xưởng sẽ được triển khai đồng thời.

Tại khu vực xưởng nhuộm, sau khi hoàn thành công tác đài móng và giằng móng, INVESTCORP đang tiến hành thi công phần mương trong nhà và lấp đất nền nhà xưởng. Dự kiến, các hạng mục này sẽ tiếp tục được thi công trong tháng 4/2019 song song với công tác lắp dựng kết cấu thép và bê tông nền nhà xưởng.

Tại khu vực nhà văn phòng, INVESTCORP đã thi công xong phần đài móng, giằng móng nhà xưởng và đang tiến hành thi công phần mương trong nhà cùng hạng mục lấp đất nền.