Cập nhật tiến độ thi công tháng 3/2019 – Dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2

Cuối tháng 3/2019, toàn bộ phần móng của dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2 đã được Công ty INVESTCORP hoàn thành. Các hạng mục cột, kèo và toàn bộ xà gồ của hệ kết cấu thép đã được lắp dựng xong. Công tác bê tông cột và xây trát tường đang được bắt đầu triển khai.

Hạng mục bể nước ngoài nhà cũng đã được thi công xong. Phần hệ thống thoát nước và cơ đường cũng đang được tiến hành. Toàn bộ quá trình thi công đều đảm bảo yêu cầu trước khi thi công các công việc tiếp theo.

Dự kiến trong tháng 4/2019, INVESTCORP sẽ kết thúc toàn bộ phần xây trát để chuyển sang triển khai các công tác hoàn thiện như ốp lát, sơn bả, trần thạch cao… Phần mái và tôn tường cũng sẽ được hoàn thiện trong tháng 4/2019.