Cập nhật tiến độ thi công tháng 3/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Trong tháng 3/2018, tại dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng, 90% diện tích dầm sàn của Block 1 đã được INVESTCORP triển khai xong nhằm đảm bảo tiến độ bàn giao vào cuối tháng 7/2018.

Hiện tại, bên cạnh việc thi công các hạng mục thô còn lại, INVESTCORP đã chuyển sang triển khai công tác hoàn thiện như xây trát tường bao quanh, hoàn thiện khu cầu thang bộ, thang máy… Các hạng mục trên mái Parapet, tum thang và sàn kỹ thuật cũng đang được hoàn thiện theo hình thức cuốn chiếu. Công tác trát ngoài khu vực nhà xưởng và nhà văn phòng cũng đang được tiến hành khảo sát để chuẩn bị thi công trong giai đoạn tiếp theo.

Dự kiến, công tác bê tông dầm sàn của toàn bộ Block 1 sẽ được INVESTCORP hoàn thành trước ngày 10/4/2018 để làm lễ cất nóc Block 1 vào ngày 11/4/2018 vượt trước tiến độ.

Tại Block 2, công tác nền, móng và toàn bộ cột tầng 1 đã được hoàn thành. Dự kiến đầu tháng 4 sẽ bắt đầu triển khai dầm, sàn tầng 2.

Tại khu Canteen, công tác móng, nền, cột cũng đã được INVESTCORP triển khai xong và đang tiến hành xây tường. Các hạng mục ngoài nhà như bể nước và bể xử lý nước thải đã cơ bản được hoàn thiện.

RamatexHP-03.2018-01

RamatexHP-03.2018-02

RamatexHP-03.2018-03

RamatexHP-03.2018-04

RamatexHP-03.2018-05

RamatexHP-03.2018-06