Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2019 – Dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Tháng 5/2019, Công ty INVESTCORP đã hoàn thành và bàn giao một số hạng mục phát sinh thuộc phạm vi dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam.

Hiện tại, INVESTCORP đang triển khai công tác hoàn thiện nhà văn phòng và xưởng gia công MTE. Tại khu vực nhà EMS, INVESTCORP đang thi công hoàn thiện sảnh và triển khai công tác sơn bả trong và ngoài nhà.

Dự kiến trong tháng 6/2019, INVESTCORP sẽ hoàn thành và bàn giao xưởng gia công MTE đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục phát sinh bao gồm công tác thay đổi mặt bằng kho LG tầng 1, hoàn thiện phòng sạch tại tầng 2 và thi công chống thấm mái các nhà hiện trạng.