Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2019 – Dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định

Tháng 5/2019, tại khu vực xưởng dệt của dự án Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định, Công ty INVESTCORP đã thi công xong công tác lắp dựng kết cấu thép mái, đang tiến hành lợp tôn mái và đổ bê tông nền nhà xưởng. Theo dự kiến, công tác xây trát khu vệ sinh, phòng điện, phòng nén khí sẽ được triển khai và hoàn thành trong tháng 6/2019. Bên cạnh đó, công tác bả trong và ngoài tường xưởng dệt cũng được triển khai song song.

Tại khu vực xưởng nhuộm, INVESTCORP đã thi công xong hạng mục lắp dựng kết cấu thép và đang tiến hành lợp tôn mái. Công tác bê tông nền đang bắt đầu được triển khai. Khu vực vệ sinh, phòng điện và phòng khí nén cũng sẽ được triển khai trong tháng 6/2019.

Tại khu vực nhà văn phòng, toàn bộ công tác bê tông mái và tum thang đã được hoàn thành. Hiện tại, INVESTCORP đang bắt đầu triển khai công tác xây, trát tường tầng 2 và tầng 3.