Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2019 – Dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2

Tháng 5/2019, tại dự án Nhà máy Việt Nam Mie giai đoạn 2, Công ty INVESTCORP đã triển khai công tác sơn bả, ốp lát và trần vách thạch cao. Các hạng mục cửa nhôm, cửa thép chống cháy đã được gia công và lắp dựng phần khuôn. Hạng mục kết cấu thép cũng đã được triển khai và hoàn thiện.

Các hạng mục phụ trợ như nhà bơm, nhà xe, hệ thống đường và thoát nước mưa đã cơ bản được hoàn thành.

Dự kiến trong tháng 6/2019, Công ty INVESTCORP sẽ tiến hành xong cơ bản công tác hoàn thiện cho toàn dự án.