Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2018 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Đến cuối tháng 9/2018, tại khu vực nhà văn phòng của dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar, công tác ốp lát và hoàn thiện trần thạch cao, công tác sơn bả và lắp cửa các loại đang được Công ty INVESTCORP Myanmar triển khai. Dự kiến toàn bộ hạng mục nhà văn phòng sẽ được hoàn thành trong tháng 10/2018.

Tại khu vực nhà xưởng, toàn bộ công tác trát tường đã được INVESTCORP Myanmar triển khai xong. Công tác sơn bả và hoàn thiện khác sẽ được triển khai và hoàn thành trong tháng 10/2018. Hiện tại, công tác mài sửa bề mặt bể mạ bên trong nhà xưởng đang được INVESTCORP Myanmar triển khai.

Công tác bê tông cho hệ thống đường ngoài nhà được tiếp tục thực hiện và hoàn thành đến 70%. Khối lượng bê tông đường còn lại sẽ được thi công trong tháng 10/2018. Các hạng mục phụ trợ như phòng bơm, phòng điện, phòng điều khiển… đang được tiến hành hoàn thiện.

KMN-09.2018-01

KMN-09.2018-02

KMN-09.2018-03