Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Đến cuối tháng 9/2018, toàn bộ Nhà xưởng 1, nhà Canteen, nhà xe và các hạng phụ trợ ngoài nhà như cổng chính, nhà bảo vệ, đường nội bộ… thuộc Block 1 của dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng đã được Công ty INVESTCORP hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng. Một phần Nhà văn phòng số 1 cũng đã được bàn giao cho Chủ đầu tư.

Song song bàn giao Block 1, Công ty INVESTCORP đang tiếp tục gấp rút triển khai Block 2 của dự án. Tại Nhà xưởng 3&4 và Nhà văn phòng số 2, công tác xây trát trong nhà đã được thi công xong. Công tác sơn bả dầm trần, ốp lát khu vệ sinh và cầu thang cũng đã hoàn thành đến 90%. Hiện tại, Công ty INVESTCORP đang tập trung thi công sơn bả ngoài nhà, lắp đặt hệ thống cửa sổ, cửa đi và lan can cầu thang. Công tác chống thấm mái và hoàn thiện các khu vệ sinh sẽ được kết thúc trước ngày 10/10/2018.

Các hạng mục ngoài nhà của Block 2 như hệ thống thoát nước mưa, hàng rào, hệ thống đường nội bộ… cũng đã cơ bản được hoàn thiện.

Dự kiến đến cuối tháng 10/2018, toàn bộ Block 2 sẽ được INVESTCORP hoàn thành để nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư.

RamatexHP-09.2018-01

RamatexHP-09.2018-02

RamatexHP-09.2018-03

RamatexHP-09.2018-04

RamatexHP-09.2018-05