Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2018 – Dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Đến cuối tháng 10/2018, sau gần 2 tháng khởi công dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, Công ty INVESTCORP đã hoàn thành các hạng mục tạm phục vụ cho thi công dự án như văn phòng tạm, hàng rào tạm; hoàn thành thi công xây dựng toàn bộ phần móng và san nền.

Hiện tại, INVESTCORP đang tiến hành song song thi công phần sàn nền tầng 1 và hệ kết cấu bê tông cốt thép cột, dầm, sàn tầng 2.

Theo dự kiến, toàn bộ công tác kết cấu bê tông cốt thép của nhà xưởng sẽ được INVESTCORP hoàn thành vào đầu tháng 12/2018.

EMS-Meiko-10.2018-01

EMS-Meiko-10.2018-02

EMS-Meiko-10.2018-03

EMS-Meiko-10.2018-04