Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

Trong tháng 10/2018, toàn bộ phần kết cấu bê tông cốt thép tại khu vực nhà văn phòng của dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp INVESTCORP hoàn thành. Hiện tại, INVESTCORP đang triển khai thi công xây tường và chuẩn bị lắp dựng kết cấu thép.

Tại khu vực nhà xưởng, công tác bê tông đài móng và giằng móng đã được INVESTCORP hoàn thành, công tác bê tông cột đạt 60% và san lấp base đạt 50% khối lượng công việc. Kết cấu sàn tầng 2, INVESTCORP đã đổ bê tông được 4 khu vực trong tổng số 12 khu vực thi công.

Tại khu vực nhà xe và một số hạng mục ngoài nhà khác, INVESTCORP đã lắp xong toàn bộ kết cấu thép chính của nhà xe, tiếp tục thi công cấp phối đường nội bộ, hoàn thành 40% công tác xây trát hàng rào và chuẩn bị đổ bê tông vách bể nước ngày 2/11/2018. Dự kiến công tác lợp mái và thi công sàn liên hợp cho khu vực nhà xe sẽ hoàn thành ngày 7/11/2018 để tiếp tục các công tác hoàn thiện khác.

HTMP-10.2018-01

HTMP-10.2018-02

HTMP-10.2018-03