Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2018 – Dự án xây dựng Nhà máy dập mới – Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam

Đến cuối tháng 10/2018, toàn bộ công tác thi công dự án xây dựng Nhà máy dập mới của Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam đã được Công ty INVESTCORP cơ bản hoàn thành. Hiện tại, các bước hoàn thiện cuối cùng và công tác sơn bả cho các chi tiết trong và ngoài nhà đang được triển khai.

Các hệ thống ngoài nhà như đường bê tông, cống thoát nước cũng đã được kết thúc. Dự kiến, phần thảm Asphal sẽ được tiến hành vào đầu tháng 11/2018. Các vị trí đấu nối với nhà máy hiện hữu cũng đã được Công ty INVESTCORP tiến hành xong.

Theo kế hoạch, công tác nghiệm thu sẽ được tiến hành từ ngày 6-10/11/2018 và toàn bộ nhà xưởng sẽ được bàn giao chính thức cho Chủ đầu tư vào 15/11/2018.

mitsuba-10.2018-01

mitsuba-10.2018-02

mitsuba-10.2018-03

mitsuba-10.2018-04

mitsuba-10.2018-05