Cập nhật tiến độ thi công tháng 11/2018 – Dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam

Trong tháng 11/2018, Công ty INVESTCORP đã hoàn thành toàn bộ hạng mục kết cấu bê tông dầm sàn tầng 2 khu vực nhà xưởng tại dự án Mở rộng nhà EMS của Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Bên cạnh đó, INVESTCORP cũng đã hoàn thành thi công bê tông dầm sàn tầng mái cho khu vực zone 1 và bê tông dầm sàn tầng 3 cho các khu vực zone 2, 3 và 4.

Hiện tại, INVESTCORP đang tiếp tục triển khai thi công tầng mái khu vực zone 2, tầng tum zone 3 và tầng 3 khu vực zone 4, 5 và 6.

Dự kiến trong tháng 12/2018, INVESTCORP sẽ hoàn thành thi công khép kín bê tông dầm sàn tầng mái cho toàn bộ nhà xưởng để chuyển sang công tác hoàn thiện bên trong như hoàn thiện tường xây và hệ vách ngăn panel.

EMS-Meiko-11.2018-01

EMS-Meiko-11.2018-02

EMS-Meiko-11.2018-03

EMS-Meiko-11.2018-04

EMS-Meiko-11.2018-05