Cập nhật tiến độ thi công tháng 11/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

Đến cuối tháng 11/2018, Công ty INVESTCORP đã lắp đặt xong toàn bộ kết cấu thép, hoàn thành 90% khối lượng công việc xây trát và chuyển sang công tác lợp mái tại khu vực nhà văn phòng của dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP. Các công tác hoàn thiện như sơn bả, trần vách, ốp lát và nhôm kính đang được bắt đầu triển khai.

Tại khu vực nhà xưởng, 70% khối lượng bê tông cốt thép đã được hoàn thành. Dự kiến, hạng mục kết cấu bê tông sàn tầng 2 sẽ được INVESTCORP hoàn thiện ngày 6/12/2018. Bên cạnh đó, công tác sơn bả tầng 1 cũng bắt đầu được triển khai.

Tại khu vực nhà phụ trợ, hiện tại, INVESTCORP đã tiến hành công tác kết cấu của nhà phụ trợ số 1,2 và 3. Các nhà phụ trợ 4,5,6,7,8 và 9 sẽ được bắt đầu triển khai trong tuần đầu của tháng 12/2018.

Các hạng mục ngoài nhà như bể nước ngầm đang được thi công đánh tụt. Dự kiến, công tác kết cấu bể nước ngầm sẽ được hoàn thành vào ngày 10/12/2018. Hạng mục nền đường và đổ bê tông hố ga đang được triển khai. Hạng mục hàng rào bao quanh đã được hoàn thành 50% khối lượng công việc.

Hiện tại, toàn bộ các hạng mục thi công vẫn bám sát tiến độ tổng của dự án theo yêu cầu Chủ đầu tư.

HTMP-11.2018-01

HTMP-11.2018-02

HTMP-11.2018-03