Cập nhật tiến độ thi công tháng 11/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Đến cuối tháng tháng 11/2018, tại khu vực Block 1 của dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng, Công ty INVESTCORP đang tiến hành triển khai một số hạng mục công việc phát sinh theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

Tại khu vực Block 2 của dự án, toàn bộ công tác xây dựng khu vực Nhà xưởng 3&4, Nhà văn phòng số 2 đã cơ bản được hoàn thành. Hiện tại, INVESTCORP đang triển khai công tác hoàn thiện cuối như sơn nền Epoxy; công tác chám vá, sửa chữa sơn bả trong và ngoài nhà; sửa chữa hệ thống mương thoát nước và thảm đường asphalt.

Các hạng mục phụ trợ như nhà xe đang được lợp mái tôn và lắp đặt phụ kiện. Hệ thống rãnh nước, cổng phụ đã được hoàn thành. Hạng mục đường nội bộ đang được triển khai làm cốt nền đường và lắp vỉa. Khu vực hàng rào đang được tiến hành sơn bả và sẽ được hoàn thành vào ngày 5/12/2018.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ được nghiệm thu và bàn giao cho Chủ đầu tư trong tháng 12/2018.

RamatexHP-11.2018-01

RamatexHP-11.2018-02

RamatexHP-11.2018-03

RamatexHP-11.2018-04

RamatexHP-11.2018-05