Cập nhật tiến độ thi công tháng 11/2018 – Dự án xây dựng Nhà máy dập mới – Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam

Ngày 15/11/2018, dự án xây dựng Nhà máy dập mới của Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam đã được Công ty INVESTCORP bàn giao cho Chủ đầu tư để đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đã đề ra.

Dự án xây dựng Nhà máy dập mới được Công ty INVESTCORP khởi công xây dựng trong tháng 5/2018. Sau hơn 6 tháng triển khai thi công, dự án được hoàn thành, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và tiến độ của Chủ đầu tư cũng như các tiêu chí của Nhà thầu chính – Công ty Hazama Ando.

Dự án được hoàn thành tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của Chủ đầu tư và Nhà thầu chính.

mitsuba-11.2018-01mitsuba-11.2018-02mitsuba-11.2018-03