Cập nhật tiến độ thi công tháng 12/2017 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng trong tháng 12/2017 vẫn được INVESTCORP triển khai theo sát tiến độ tổng thể của dự án.

Đến cuối tháng 12/2017, tại Block 1, 20.000m2 bê tông dầm sàn của nhà xưởng 1&2 và nhà văn phòng đã được đổ xong chiếm 40% tổng khối lượng bê tông của toàn Block. Hiện tại, INVESTCORP đang tiến hành triển khai công tác thô cho Block 1. Song song với việc thi công các hạng mục xây dựng, toàn bộ hệ thống hàng rào, hệ thống bảng biển và phối cảnh của dự án cũng đã được hoàn thành.

Tại Block 2, công tác ép cọc đại trà đang được triển khai đồng thời với công tác đào đất và thi công đài móng. Các công việc tạm như hệ thống điện, ánh sáng, nhà vệ sinh và hệ thống thoát nước mưa đang được gấp rút hoàn thành để phục vụ cho công tác thi công phần móng.

Dự kiến, INVESTCORP sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công dầm sàn Block 1 và nền móng Block 2 trong tháng kế tiếp.

RamatexHP-12.2017-01

RamatexHP-12.2017-02

RamatexHP-12.2017-03

RamatexHP-12.2017-04

RamatexHP-12.2017-05

RamatexHP-12.2017-06

RamatexHP-12.2017-07