Cập nhật tiến độ thi công tháng 2/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Trong tháng 2/2018, dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng tiếp tục được Công ty INVESTCORP nỗ lực triển khai để hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Trong 10 ngày đầu của tháng, tại Block 1, Nhà thầu đã thi công hơn 7000m3 bê tông các loại tương đương với 40.000m2 coppha dầm sàn. Bên cạnh đó, các công tác sơn bả, dầm trần và công tác xây trát tường bao quanh cũng đang được tiếp tục triển khai.

Tại Block 2, 18.000m2 nền và toàn bộ cột tầng 1 của nhà sản xuất số 3&4, nhà văn phòng số 2 đã được thi công xong để chuẩn bị chuyển sang các công tác dầm sàn tiếp theo.

Trong kỳ nghỉ tết Nguyên Đán, toàn bộ công trường được bố trí lực lượng bảo vệ đảm bảo an ninh, trật tự và đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên 24/7. Ngay sau khi nghỉ Tết, toàn bộ dự án đã được khẩn trương thi công trở lại để đảm bảo tiến độ của dự án.

Hiện tại, Công ty INVESTCORP đang tiếp tục hoàn thành các hạng mục dầm sàn của cả 2 Block và chuẩn bị cho các công tác hoàn thiện tiếp theo.

RamatexHP-02.2018-00

RamatexHP-02.2018-02

RamatexHP-02.2018-03

RamatexHP-02.2018-04

RamatexHP-02.2018-05

RamatexHP-02.2018-06