Cập nhật tiến độ thi công tháng 4/2018 – Dự án Mở rộng nhà ga sân bay quốc tế Viêng Chăn, Lào

Trong tháng 4/2018, toàn bộ các hạng mục trong nhà và phụ trợ khu vực Nhà ga hành khách phía Tây thuộc dự án Mở rộng nhà ga sân bay quốc tế Viêng Chăn – Lào đã được Công ty INVESTCORP bàn giao cho Chủ đầu tư.

Tại khu vực Nhà ga hành khách phía Đông, ngày 3/5/2018, INVESTCORP sẽ bàn giao hạng mục mái che Platform mặt trước để Chủ đầu tư đưa vào sử dụng toàn bộ khu vực phía Đông.

Tại khu vực Nhà chờ Quốc tế, bên cạnh tầng 2 và tầng 3 đã được bàn giao, INVESTCORP tiếp tục bàn giao 70% khối lượng công việc tầng 1 đồng thời triển khai song song các hạng mục nền, trần tầng 1.

Tại khu vực Nhà ga hành khách hiện tại, 60% khối lượng công việc đã được INVESTCORP bàn giao và theo tiến độ mới nhất của Chủ đầu tư, toàn bộ công việc sẽ được bàn giao ngày 30/6/2018.

VTE-04.2018-01

VTE-04.2018-02

VTE-04.2018-03

VTE-04.2018-04