Cập nhật tiến độ thi công tháng 4/2018 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Tháng 04/2018, tại dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar, Công ty INVESTCORP Myanmar đã triển khai xong 80% khối lượng móng và dầm giằng cho khu vực nhà xưởng; hoàn thành 9 trên tổng số 11 bể hóa chất trong nhà. Dự kiến ngày 15/5/2018, toàn bộ công tác thi công bể và móng còn lại bên trong nhà xưởng sẽ được hoàn thành.

Tại khu vực nhà văn phòng, INVESTCORP Myanmar đã triển khai xong cột tầng 1 và tiếp tục triển khai dầm sàn tầng 2.

Hiện tại, các hạng mục phụ trợ như bể nước, trạm cân, bể xử lý nước thải và cổng trục đang được triển khai thi công. Công tác bơm cát nền đường nội bộ cũng đang được INVESTCORP Myanmar tiến hành triển khai.

KMN-04.2018-01

KMN-04.2018-02