Cập nhật tiến độ thi công tháng 5/2018 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Đến cuối tháng 05/2018, tại dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar, toàn bộ hệ thống móng và dầm giằng cho khu vực nhà xưởng đã được Công ty INVESTCORP Myanmar triển khai xong. Dự kiến, trong tháng 6/2018, hạng mục nền nhà xưởng cũng sẽ được hoàn thành. Hiện tại, hệ thống bể bên trong nhà xưởng, INVESTCORP Myanmar đã hoàn thành được 10 bể và dự kiến sẽ triển khai xong bể còn lại trước ngày 10/6/2018.

Tại khu vực nhà văn phòng, toàn bộ dầm sàn tầng 2 đã được thi công xong và đến hết tháng 6/2018 sẽ kết thúc hạng mục bê tông cột tầng 2 và dầm sàn mái.

Hiện tại, các hạng mục phụ trợ như bể xử lý nước, trạm cân, móng cổng trục đã được thi công xong. Bể nước, phòng bơm và phòng điện cũng đang được thi công phần kết cấu bê tông cốt thép. Phần đường nội bộ, INVESTCORP Myanmar đang thi công lu nèn phần nền cát. Hệ thống thoát nước mưa đã được hoàn thành 50% khối lượng và dự kiến trong tháng 6/2018 sẽ thi công xong toàn bộ.

KMN-05.2018-01

KMN-05.2018-02