Cập nhật tiến độ thi công tháng 6/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng

Đến cuối tháng 6/2018, toàn bộ các hạng mục của Block 1 tại dự án Nhà máy sản xuất trang phục may mặc Ramatex Hải Phòng đã cơ bản được Công ty INVESTCORP hoàn thành để đảm bảo tiến độ bàn giao cho Chủ đầu tư.

Tại khu vực nhà xưởng 1&2, toàn bộ phần trát tường trong và ngoài nhà đã được kết thúc. Công tác sơn bả dầm trần và tường trong nhà đã đạt trên 80%. Hiện tại, công tác mài nền đang được triển khai để chuẩn bị mặt bằng cho hoàn thiện sơn Epoxy. Bên cạnh đó, INVESTCORP cũng đang tiến hành lắp đặt cửa sổ, vách nhôm kính và ốp lát khu vệ sinh. Hệ thống thoát nước ngoài nhà, hệ thống hàng rào cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại nhà văn phòng số 1, công tác ốp lát khu vệ sinh và cầu thang đang được INVESTCORP tiến hành song song với hạng mục ốp tấm Aluminum. Công tác cửa sổ và mặt kính trước, công tác vách treo và trần các khu vệ sinh cũng đang được triển khai. Hệ thống thang máy đã được lắp đặt và tiến hành chạy thử.

Các hạng mục ngoài nhà như bả tường, hệ thống thoát nước mưa, hàng rào và hệ thống đường chính đang được INVESTCORP tiến hành triển khai. Nhà Canteen đã xong phần xây trát để bước vào giai đoạn hoàn thiện trần, vách thạch cao và ốp lát.

Tại Block 2, 90% công tác bê tông dầm sàn của nhà xưởng 3&4 đã được hoàn thành. Dự kiến toàn bộ phần kết cấu sẽ được hoàn thành để chuyển sang công tác xây tường ngày 15/7/2018.

8efecf708c0c6d52341d

7d21c24b5438b566ec29

fa91909806ebe7b5befa

d190f4ad62de8380dacf

40c2049092e373bd2af2