Cập nhật tiến độ thi công tháng 7/2018 – Dự án Nhà máy mạ kẽm nhúng nóng KMN Myanmar

Trong tháng 07/2018, ngay sau khi thi công xong toàn bộ hệ thống bể mạ bên trong nhà xưởng, Công ty INVESTCORP Myanmar đã chuyển sang thi công công tác bê tông nền và dự kiến sẽ được kết thúc vào ngày 10/8/2018. Cũng trong tháng 8/2018, hạng mục xây tường bao quanh nhà xưởng sẽ được triển khai.

Tại khu vực nhà văn phòng, toàn bộ coppha dầm sàn mái đã được tháo dỡ. Hiện tại, công tác xây trát đang được triển khai và hoàn thiện để tiến hành thi công trần vách thạch cao.

Tại khu vực nhà phụ trợ, các hạng mục phòng điện, phòng bơm đang được thi công coppha dầm sàn mái. Nhà bảo vệ đang được hoàn thiện xây trát. Hệ thống đường nội bộ đang được triển khai lu nèn và dự kiến trong tháng 8/2018 sẽ hoàn thành 50% tổng diện tích đường, hệ thống thoát nước mưa đã được hoàn thành đến 70%.

3de3fdd73706d6588f17

00__c1b01ab38163603d3972_xem lai