Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2018 – Dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP

Đến cuối tháng 9/2018, toàn bộ công tác thi công ép cọc tại dự án Nhà máy sản xuất khuôn mẫu và linh kiện nhựa HTMP đã được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Công nghiệp INVESTCORP hoàn thành để chuyển sang thi công các hạng mục tiếp theo.

Tại khu vực nhà văn phòng, INVESTCORP đã hoàn thành các hạng mục đài móng, giằng móng, nền và cột tầng 1. Dự kiến công tác đổ bê tông sàn tầng 2 sẽ được triển khai ngày 2/10/2018.

Tại khu vực nhà xưởng, INVESTCORP đã hoàn thành 80% khối lượng bê tông đài móng và giằng móng. Công tác bê tông cột cũng đã hoàn thành đến 40%. Hiện tại, INVESTCORP đang chuẩn bị mặt bằng cho công tác sàn tầng 2 bao gồm 12 khu vực. Trong đó, khu vực 1 sẽ được đổ bê tông sàn ngày 8/10/2018.

Hạng mục nhà xe đã được ép cọc xong và sẽ được đào móng ngày 29/9/2018. Các hạng mục ngoài nhà khác như đường nội bộ đang được thi công cấp phối, hàng rào đã thi công được 10%, bể phốt đã được tiến hành đào và đổ bê tông lót.

HTMP-09.2018-01

HTMP-09.2018-02

HTMP-09.2018-03

HTMP-09.2018-04