Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2018 – Dự án xây dựng Nhà máy dập mới – Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam

Đến cuối tháng 9/2018, tại dự án xây dựng Nhà máy dập mới của Công ty TNHH Mitsuba Việt Nam, toàn bộ công tác xây tường và bê tông nền đã được thi công xong. Hiện tại, Công ty INVESTCORP đang tiến hành công tác trát tường và đã hoàn thành đến 90%. Dự kiến, công việc trát tường sẽ được hoàn thành trước 15/10/2018.

Các công tác hoàn thiện sơn bả, hoàn thiện trần, vách thạch cao và gia công cửa sổ… cũng đang được triển khai song song. Hệ thống thoát nước mưa cũng đã được INVESTCORP kết thúc. Công tác lắp bó vỉa và hệ thống đường ngoài nhà đang được triển khai.

Dự kiến đến cuối tháng 10/2018, Công ty INVESTCORP sẽ hoàn thành cơ bản toàn bộ dự án để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu và bàn giao vào tháng 11/2018.

mitsuba-09.2018-01

mitsuba-09.2018-02

mitsuba-09.2018-03