Chỗ dựa tin cậy của người lao động ngành Xây dựng

(Xây dựng) – Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh được Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XII CĐXDVN. Tính đến cuối năm 2017, CĐXDVN quản lý 47 công đoàn trực thuộc (gồm 23 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 24 CĐCS). Toàn Ngành có 532 CĐCS thuộc CĐXDVN với 108.590 đoàn viên; hằng năm các công đoàn trực thuộc đều tổ chức chấm điểm, đánh giá chất lượng CĐCS, tỷ lệ CĐCS vững mạnh bình quân hàng năm đạt 72%.

Thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013 – 2018”, CĐXDVN đã thành lập Ban chỉ đạo của Ngành do đồng chí Chủ tịch CĐXDVN trực tiếp làm trưởng ban; phân công từng thành viên Ban chỉ đạo theo dõi, hỗ trợ các đơn vị; giao kế hoạch phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2013 – 2018 cho các công đoàn trực thuộc. Trên cơ sở đó, các công đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên của mình, tập trung chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên hàng năm, đồng thời triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy công tác phát triển đoàn viên tại cơ sở.


Ông Đỗ Đức Duy – Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng và bà Nguyễn Thị Thủy Lệ – Chủ tịch CĐXDVN trao Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải nhất Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016.

Để thực hiện chỉ tiêu đề ra, CĐXDVN tăng cường công tác chỉ đạo đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong việc đại diện, hướng dẫn, giúp đỡ CĐCS hoạt động, nhất là bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ), tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả tổ chức hội nghị NLĐ, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, thương lượng và ký kết TƯLĐTT, giải quyết tranh chấp lao động. Trong đó, tập trung triển khai các hoạt động bảo về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, làm cơ sở thuyết phục NLĐ chưa là đoàn viên tham gia tổ chức công đoàn.

Về mặt tổ chức, thực hiện rà soát, sắp xếp cơ cấu tổ chức của CĐCS theo hướng tinh gọn, những CĐCS thành viên, công đoàn bộ phận không phát huy hiệu quả, chú trọng tập huấn kỹ năng hoạt động đối với tổ trưởng công đoàn. Bố trí cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên. Chủ động xây dựng lực lượng nòng cốt làm công tác phát triển đoàn viên tại các bộ phận, tổ, đội sản xuất.

Năm 2015, CĐXDVN đã chủ động tổ chức 20 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh cho hơn 600 cán bộ chủ chốt công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS và cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống CĐXDVN; đồng thời đưa chủ đề tuyên truyền vận động NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn vào nội dung Hội thi Cán bộ công đoàn giỏi toàn quốc ngành Xây dựng năm 2016 để cán bộ công đoàn trao đổi, phổ biến, giao lưu, học tập kinh nghiệm các hình thức, phương pháp tuyên truyền vận động, phát triển đoàn viên mới. Nhiệm kỳ 2013 – 2018, toàn Ngành có 13 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, 3 đơn vị đạt trên 80% chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới giai đoạn 2013 – 2018 do CĐXDVN giao. Bên cạnh đó có 8 đơn vị đạt từ 50% đến dưới 80%, 06 đơn vị đạt dưới 50% chỉ tiêu do CĐXDVN giao.


Ông Nguyễn Văn Bình – nguyên Chủ tịch CĐXDVN chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn với các học viên tại lớp tập huấn theo phương pháp tích cực.

Công tác phát triển đoàn viên về số lượng có khó khăn so với nhiệm kỳ trước do ảnh hưởng từ việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước và chuyển các CĐCS từ Ngành về Liên đoàn Lao động địa phương quản lý. Đến cuối năm 2017, số lượng CĐCS giảm 64 đơn vị, số lượng đoàn viên tại các công đoàn trực thuộc giảm 31.161 người so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVC-LĐ đạt 75,5%. Tuy nhiên, tỷ lệ này rất khó tăng bởi số lao động chưa gia nhập công đoàn chủ yếu là lao động làm việc theo hợp đồng thời vụ, ngắn hạn, việc làm không ổn định, NLĐ có tư tưởng làm việc tạm thời, chưa muốn gia nhập công đoàn. Giai đoạn 2013 – 2017, CĐXDVN đã chi 1,26 tỷ cho các trường trong ngành để thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên. Từ năm 2013 – 2017, thành lập mới 35 CĐCS, nâng cấp 5 CĐCS thành viên thành CĐCS; đảm bảo 100% doanh nghiệp trong Ngành đủ điều kiện đều thành lập được tổ chức công đoàn.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng cả về số lượng và chất lượng, CĐXDVN đã tuyển dụng và điều động cán bộ trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ. Từ sau Đại hội CĐXDVN lần thứ XII đến hết năm 2017, CĐXDVN đã công nhận 33 cán bộ công đoàn chuyên trách, trong đó có 20 đồng chí giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các công đoàn trực thuộc, 100% có trình độ đại học.

Cơ quan CĐXDVN đã thực hiện 2 đợt cử cán bộ trẻ của các Ban đi thực tế cơ sở để thâm nhập thực tiễn, nắm bắt thông tin hoạt động ở các công đoàn trực thuộc; nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm hoạt động thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu với lãnh đạo trong công tác chỉ đạo hoạt động. Tại cơ quan CĐXDVN, đã phát động phong trào thi đua cán bộ, chuyên viên có kinh nghiệm hướng dẫn, giúp đỡ chuyên viên, nhân viên có ít kinh nghiệm hơn. Kết quả đã có 18 đồng chí đăng ký được hướng dẫn, giúp đỡ; 12 đồng chí lãnh đạo, trưởng, phó ban, chuyên viên đăng ký hướng dẫn, giúp đỡ.

CĐXDVN đã xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của CĐXDVN nhiệm kỳ 2018 – 2023 để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng kịp thời yêu cầu bổ sung, thay thế các chức danh lãnh đạo, quản lý trong nhiệm kỳ Đại hội XII và những năm tiếp theo. Hằng năm, Thường trực CĐXDVN chủ động làm việc với đảng uỷ, chuyên môn và Ban Thường vụ công đoàn các TCty để nắm bắt tình hình và đôn đốc công tác quy hoạch cán bộ tại các đơn vị. Kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của CĐXDVN được Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng và Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN phê duyệt.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn”, các cấp công đoàn trong Ngành đã quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn. Trong 5 năm (2013 – 2017), toàn Ngành đã tổ chức 1.117 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 50.604 lượt cán bộ công đoàn, trong đó cán bộ chuyên trách là 2.114 lượt người, cán bộ không chuyên trách là 48.490 lượt người. Đổi mới, đột phá trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, chuyển từ phương pháp tập huấn truyền thống sang phương pháp tích cực (vòng tròn học tập). Trong 3 năm (2014 – 2016), CĐXDVN đã tổ chức 96 lớp tập huấn theo phương pháp tích cực cho 3.370 lượt cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp.


Thành lập CĐCS mới thuộc Công đoàn TCty Vật liệu xây dựng số 1.

Hiệu quả từ các lớp tập huấn này đã hình thành một tư duy mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, không phân biệt trình độ, vượt lên trên bằng cấp, cán bộ được truyền thụ những kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động của chính các học viên tham gia lớp học. Nhờ vậy, CĐXDVN được TLĐLĐVN đánh giá là đơn vị điển hình trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo phương pháp mới. Từ những kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, CĐXDVN đã tổ chức Hội thi Cán bộ công đoàn Giỏi toàn quốc ngành Xây dựng lần thứ 3 năm 2016. Hội thi được tổ chức tại 73 đơn vị cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trên toàn quốc với sự tham gia của 1.173 cán bộ công đoàn tiêu biểu, thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên ủng hộ, cổ vũ. CĐXDVN tổ chức chung kết Hội thi cấp ngành với sự tham gia của 49 thí sinh xuất sắc đến từ 25 đơn vị trong Ngành. Kết quả, Ban Tổ chức Hội thi đã trao: 2 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải ba; 9 giải khuyến khích và 33 giải phong trào. Hội thi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn và Ban giám khảo đánh giá cao về hình thức, nội dung cũng như phương pháp tổ chức mang lại hiệu quả cao, xây dựng được những hình ảnh sinh động về người cán bộ công đoàn trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Hội thi đã tạo ấn tượng tốt đẹp và niềm tin của đoàn viên và NLĐ trong Ngành đối với tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù ảnh hưởng từ việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, song CĐXDVN đã chủ động củng cố tổ chức phù hợp với tình hình thực tế; tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về CĐCS; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

PV