Công đoàn TCty HUD: Luôn hướng về người lao động

(Xây dựng) – 5 năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội CĐXDVN lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn TCty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) lần thứ III, các cấp Công đoàn TCty HUD đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nỗ lực phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức, tích cực, chủ động tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết.Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn TCty HUD đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả thiết thực

TCty HUD là một trong những đơn vị trong ngành chịu tác động trực tiếp và ảnh hưởng nhiều từ khó khăn chung của nền kinh tế. Thị trường BĐS trầm lắng, lĩnh vực dịch vụ, xây lắp và đầu tư, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi, công tác chuẩn bị đầu tư các dự án nhà ở, KĐT đang triển khai gặp nhiều vướng mắc, thủ tục kéo dài, công tác tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn, dẫn đến công việc thanh, quyết toán thu hồi vốn tồn đọng và phát sinh nhiều chi phí ngoài giá thành, đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVC-LĐ) thường xuyên biến động, ảnh hưởng lớn đến kết quả SXKD. Trong bối cảnh đó, Công đoàn TCty HUD đã luôn nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết Đại hội Công đoàn TCty lần thứ III, có chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Nhiều chương trình lớn được chú trọng thực hiện đạt kết quả, nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở.

Công đoàn TCty HUD từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, hướng về NLĐ. Các đơn vị đã tập trung thực hiện có kết quả chức năng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ, nâng cao đời sống NLĐ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp triển khai và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện tốt việc thương lượng, ký kết, thực hiện TƯLĐTT; giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, bức xúc, kiến nghị của NLĐ.

Công đoàn chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, KT-XH của đơn vị, của TCty. Cụ thể, công đoàn các đơn vị đã tổ chức phát động 280 đợt thi đua thiết thực chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm của Ngành, của đất nước, Đại hội đảng các cấp. Điển hình là các phong trào thi đua tại dự án KĐTM Mai Trai – Nghĩa Phủ, thị xã Sơn Tây, dự án KĐTM Việt Hưng, dự án KĐTM Tây Nam Linh Đàm (Hà Nội), dự án KĐTM Trần Hưng Đạo (TP Thái Bình), dự án Khu KĐTM Phước Long (TP Nha Trang), dự án KĐTM Đông Sơn (Thanh Hóa), dự án Khu dân cư 9,1ha Hà Tĩnh, xây dựng hoàn thiện các công trình cao tầng CC2 Văn Quán, HUDTOWER, Thanh Bình PLAZA, nhà ở xã hội gồm 664 căn hộ tại dự án KĐTM Phước Long (Nha Trang), phát động phong trào vận động CBCNVC-LĐ ủng hộ Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa“, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt…

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất được phát huy và thực hiện tốt. 68 sáng kiến và 12 giải pháp trong giai đoạn này đã làm lợi 52,73 tỷ đồng. Tổng số tiền thưởng sáng kiến 216 triệu đồng. Một số sáng kiến TLĐLĐVN và CĐXDVN tặng Bằng khen Lao động sáng tạo.

Công đoàn TCty đồng thời tổ chức hiệu quả các hội thi, hội diễn văn nghệ, giải thể thao…, tạo sức lan tỏa và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác công đoàn; chủ động tổ chức các hoạt động xã hội của công đoàn; xây dựng giai cấp công nhân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Với những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn TCty HUD đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Hoạt động công đoàn đổi mới, thiết thực

Từ hiệu quả hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn TCty HUD rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của công đoàn cấp trên, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, các cấp Công đoàn TCty HUD hoạt động tích cực, bám sát các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của TLĐLĐVN, CĐXDVN, cũng như Nghị quyết đại hội công đoàn các các cấp, mục tiêu, chiến lược pháp triển của TCty, yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Công đoàn chủ động theo dõi, nắm bắt dự báo, những khó khăn, thách thức trong tình hình mới để xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Hai là công đoàn các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ. Hoạt động công đoàn phải đổi mới, thiết thực, lấy hiệu quả làm thước đo cho mọi hoạt động, phù hợp với điều kiện và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của CNVC-LĐ, tránh phô trương, hình thức thì mới tập hợp được lực lượng, thu hút được người lao động gia nhập công đoàn.

Ba là hoạt động công đoàn phải hướng mạnh về cơ sở và NLĐ, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững, có sự ủng hộ và tạo điều kiện của chính quyền để công đoàn thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bốn là thường xuyên chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ở đơn vị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ; xây dựng, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, chú trọng xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có bản lĩnh chính trị, có sức khỏe tốt, có chuyên môn, tay nghề cao, gắn bó với đơn vị.

Năm là công đoàn tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thanh niên các cấp để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc đưa Nghị quyết của Đảng, của công đoàn vào đời sống CNVC-LĐ.

Sáu là coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn cho phù hợp với tình hình thực tiễn, có giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với CĐCS.

Vì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Công đoàn TCty HUD xác định một số mục tiêu phương hướng hoạt động. Theo đó, công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, vì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực tham gia xây dựng nội quy, quy chế liên quan đến quyền lợi của CNVC-LĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.


Ban chấp hành Công đoàn TCty HUD nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng thời, công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, văn hóa, thể thao làm trọng tâm; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của NLĐ đáp ứng yêu cầu của TCty trong tình hình mới.

Công đoàn TCty HUD cũng đặt ra một số chỉ tiêu phấn đấu. Cụ thể, phấn đấu phát triển 200 đoàn viên công đoàn mới/năm, tỷ lệ đoàn viên trên tổng số CNVC-LĐ thường xuyên trong các đơn vị đạt 95%.

Hàng năm có 85% CĐCS đạt tiêu chuẩn “CĐCS vững mạnh” trở lên, 15% CĐCS đạt loại khá, không có CĐCS trung bình và yếu kém. 95% đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ và tổ chức đối thoại. 100% CĐCS xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và có từ 2 điều khoản trở lên có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

100% cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; 70% trở lên cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn ít nhất hai lần trong nhiệm kỳ. Đảm bảo ít nhất 15% kinh phí công đoàn dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH công đoàn các cấp đạt 25% trở lên; 100% cán bộ nữ công cấp trên cơ sở trở lên và 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn về bình đẳng giới, lồng ghép giới.

Hàng năm bình quân mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; Có từ 80% trở lên đoàn viên và NLĐ được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật. Vận động từ 60% trở lên đoàn viên và NLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Công đoàn TCty HUD cũng đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện thành công các chỉ tiêu trên.

Đặng Hồng Quang

Chủ tịch công đoàn TCty HUD