Dự án xây dựng Nhà máy Brother M&S Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Máy Brother Việt Nam

Địa điểm Khu Công Nghiệp Tân Trường - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 2,750,000.00 USD

Thời gian thi công 07/2013 - 03/2014