Dự án xây dựng nhà máy IKKA Technology Việt Nam – giai đoạn 3

Chủ đầu tư Công ty TNHH Công nghệ IKKA (Việt Nam)

Địa điểm KCN Tân Trường – huyện Cẩm Giàng – tỉnh Hải Dương

Giá trị hợp đồng 14.520.000.000 VNĐ

Thời gian thi công 15/7/2014 – 31/1/2015