Dự án xây dựng ký túc xá nhà máy số 2 công ty Brother M&S Việt Nam

Tên dự án Dự án xây dựng ký túc xá nhà máy số 2 công ty Brother M&S Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Máy Brother Việt Nam

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Địa điểm Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 654,400.00 USD

Thời gian thi công 01/09/2012 - 31/01/2013