Dự án thi công các công tác hoàn thiện và các hạng mục ngoài nhà của nhà máy Matsuo Việt Nam

Tên dự án Dự án thi công các công tác hoàn thiện và các hạng mục ngoài nhà của nhà máy Matsuo Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Matsuo Industries Việt Nam

Địa điểm KCN Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội

Giá trị hợp đồng 242,293.00 USD

Thời gian thi công 18/06/2014 - 30/11/2014