Dự án xây dựng Nhà máy Điện tử Nissei Hà Nội

Chủ đầu tư Công ty TNHH Điện tử Nissei Hà Nội

Giá trị hợp đồng 5,554,000.00 USD

Thời gian thi công 09/2007 - 06/2008