Dự án xây dựng Nhà máy Valqua Việt Nam

Chủ đầu tư Công ty TNHH Valqua Việt Nam

Địa điểm Tân Trường - Cẩm Giàng - Hải Dương

Giá trị hợp đồng 2,200,000 USD

Thời gian thi công 05/2008 - 02/2009