Dự án cải tạo nhà xưởng thuê nhà máy công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)

Tên dự án Dự án cải tạo nhà xưởng thuê nhà máy công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)

Chủ đầu tư Công ty TNHH linh kiện điện tử SEI Việt Nam (SEEV)

Nhà thầu chính Công ty Hazama Ando Corporation

Giá trị hợp đồng 1,648,437.00 USD

Thời gian thi công 15/01/2016 - 02/11/2016