Dự án Nhà máy ga Taiyo Nippon Sanso Myanmar.

Chủ đầu tư Tập đoàn Taiyo Nippon Sanso

Địa điểm Đặc khu kinh tế Thilawa - Yangon - Myanmar

Giá trị hợp đồng 1,780,000.00 USD

Thời gian thi công 01/02/2017 - 30/11/2017