Dự án Nhà máy Sản xuất Trang phục may mặc – Ramatex Hải Phòng.