Dự án cải tạo nhà xưởng Sei – Công ty TNHH Linh Kiện Điện Tử Sei (Việt Nam)

Chủ đầu tư Công ty TNHH Linh kiện điện tử SEI (Việt Nam)

Địa điểm Lô 49B, KCN Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Giá trị hợp đồng 22.935.000.000 VNĐ

Thời gian thi công 15/01/2016 - 20/07/2016